Doelstellingen

Waarvoor staat SKF vzw?

SKF vzw betekent in de letterlijke zin van het woord "Studiekring Faleristiek vzw " en is opgericht, aanvang 2002, als vereniging die het onderzoek naar orden & eretekens centraal stelt .

Ons doel is, het verspreiden van gefundeerde informatie omtrent de falerisitiek, in België via artikels, voordrachten. Alsook de studie naar deze hulpwetenschap te stimuleren. Wat onze vereniging uniek maakt is dat we ons niet begrenzen tot één bepaald geografisch interessegebied ( bvb : België, Frankrijk, Duitsland … ) en dat elk onderwerp, dat raakpunten heeft met de faleristiek, uitvoerig besproken kan worden. ( bv : het juweel, oorkonde, etui, historische achtergrond... )

Een andere belangerijke pijler van SKF vzw bestaat eruit dat er
niets verhandeld en of verkocht mag worden tijdens een vergadering, daar tegenwoordig kanalen genoeg bestaan voor het verwerven van falerisitieke objecten .

Er wordt op tweemaandelijkse basis samengekomen en elke geïnteresseerde is welkom om deel te nemen aan onze vergaderingen en lid te worden van SKF vzw.

Hopelijk mogen we ook u verwelkomen op één van onze komende SKF vzw bijeenkomsten.

Statuten SKF vzw (Pdf)

Studiekring Faleristiek vzw
Vereniging zonder winstoogmerk

Ondernemingsnummer : 0871900452

Publikatie Belgisch Staatsblad 15/02/2011 (Pdf)
Publikatie Belgisch Staatsblad 23/10/2009 (Pdf)
Publikatie Belgisch Staatsblad 22/11/2007 (Pdf)
Publikatie Belgisch Staatsblad 25/2/2005 (Pdf)

Zetel :
Van Couwenhovelaan 25
3020 Herent